V okolí

Únětický pivovar

Každý víkend probíhají v pivovaru pravidelné prohlídky a je možné zajistit i individuální exkurze. Více informací najdete zde.

Roztocký zámek a Středočeské muzeum

Existence vodní věžové tvrze ze 13. nebo 14. století je doložena archeologickým výzkumem provedeným v nádvoří zámku a nepřímo i písemně - v nejstarším dochovaném textu o existenci Roztok z roku 1233.

Ve druhé polovině 14. století přechází roztocké feudální sídlo do rukou pražského patriciátu. V letech 1360 - 1374 ho vlastnil například staroměstský měšťan Šimon Bohuslavův Olbramovec, syn zakladatele špitálu U Milosrdných v Praze. Ve svou následujících stoletích se na roztocké tvrzi vystřídalo několik desítek majitelů, z nichž většina nepodržela svou moc nad panstvím déle než deset let.

V 17. a 18. století byly provedeny stavební zásahy, které pozměnily především vnější vzhled zámku. Nově byl upraven i vstup - padací most byl nahrazen kamenným, valeně klenutým o dvou obloucích. Dnešní podoby nabylo i nádvoří: zděné arkády jsou zbudovány podél celého obvodu, v přízemí jsou zaklenuty plackami, v patře plochostropé, s příčnými klenebními pasy. V soudobých intencích byly upraveny i některé interiéry, zejména za použití štukových výzdob stropů, jak je možno dnes vidět v místnosti 1. patra severozápadní části. V barokním stylu byl zbudován i komplex hospodářských budov v těsné blízkosti zámku, zčásti však na starších základech.

Úsilí nadšených amatérů v letech 1957-1961 změnilo c hátrající budovu do podoby, v níž mohla být opět zpřístupněna veřejnosti a v jejích prostorách bylo slavnostně otevřeno Okresní muzeum. Náznakově byl upraven i původní vnější vzhled v podobě 18. století, včetně vodního příkopu. Hospodářský dvůr byl parkově upraven a ze zahrady jedné z vil v roztockém Tichém údolí sem byl přemístěn bronzový odlitek antické sochy boha Herma s malým Dionýsem. V parku byly instalovány sochy Hedviky Zaorálkové, žijící a tvořící v Roztokách.

Více o zámku i muzeu najdete zde.

Levý Hradec

Místo, které můžeme bez váhání označit za první ohnisko křesťanství v Čechách a také první mocenské centrum přemyslovského státu, nehledejte na území hlavního města. Leží na území města Roztok, v jeho žalovské části, necelých deset kilometrů od severního okraje Prahy, na ostrožně vyčnívající na levém břehu nad údolím Vltavy a po staletí je známo pod jménem Levý Hradec. Na území Levého Hradce je vybudovaná i naučná stezka, na které se dozvíte více o historii a archeolgickém výzkumu, který zde probíhal. Více informací najdete zde.

Roztocký háj

Roztocký háj je chráněné území ve kterém najdete krásnou přírodu a do ní zasazené staré mlýny patřící k prvním roztockým usedlostem. První mlýn zde byl postaven v 12. století. Hájem prochází také únětický potok.

Dnešní denní menu

  Středa 21. 2. 2018
 • Bramborová (1a,3,7,9)
  30 Kč
 • Hovězí guláš, hrášková rýže (1a,3,7)
  105 Kč
 • Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka (1a,3,7)
  90 Kč
 • Fusilli se sušenými rajčaty, česnekem a bazalkou, sypané parmezánem (1a,3,7)
  90 Kč
 • Velký šopský salát (7)
  85 Kč
11